Histoire de La citadelle / a citadella à Bastia

C'est « la Bastiglia », la forteresse initiale, qui a donné son nom à la ville. Elle fut édifiée à partir de 1380 par le gouverneur génois Leonello Lomellini qui s'était établi non loin de là, à Biguglia. Notez qu'en 1378, la République de Gênes, à l'époque militairement et financièrement affaiblie, confia à la "Maona" (une compagnie marchande) la charge de pacifier l'île en lui abandonnant pour trois années tous ses droits sur le sel , le fer et tout le commerce en général. Elle restera aux Génois jusqu'à la cession de l'île à la France, en 1768. Le début du XXIe siècle verra la reconstruction des parties détruites lors de la seconde guerre mondiale, offrant ainsi la chance au palais des Gouverneurs de servir la culture de ses contemporains grâce à l'ouverture d'un musée d'art et d'histoire.

Ghjè a « Bastiglia », furtezza iniziale, chì hà datu u so nome à a cità. Fù eretta à parte da u 1380 da u guvernatore genuvese Leonello Lomellini chì era prima arrughjunatu in Biguglia. Figurate vi chì in lu 1378, a Republica di Ghjenuva, à l’epica in situazione di debbulezza tantu militare chè finanziaria, cunfidò à a Maona (cumpagnia mercante) a carica di pacificà l’isula cuncedendu li per trè anni i so diritti nantu à u sale, u ferru è ogni cummerciu in generale. Firmerà u pusessu di i Genuvesi sinu à u trattatu di Versailles, in u 1768. Diventata caserna, u XXIu seculu viderà a ricustruzzione di e parte distrutte durante a seconda segonda guerra mundiale, uffrendu tandu à u palazzu di i Guvernatori u dilettu di serve da locu di cultura cù l’apertura di un museu di arte è di storia.

Contenu éditorial Monument Tracker ©

Localisation de La citadelle / a citadella

Guide Bastia

Retrouvez tous les endroits à visiter sur Bastia en téléchargeant l'application gratuite Monument Tracker World Guide et 120 autres villes

245